UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
Quota anual : 64,00€ Quota d'entrada : 60,00€ Els nous socis, han d'abonar la quota d'entrada més la quota anual, tenint en compte el trimestre de l'any en que es fa la proposta. Enguany serien les següents quantitats: La proposta de soci la podeu passar a recollir per les oficines del nostre Club, solicitar-la per correu electrònic o bé baixar-la en format pdf., "clicant" en aquesta icona.
(*) El document consta de dues págines que es baixen separades.
MOLT IMPORTANT Pot efectuar el pagament al nostre Club fent un ingrés o transferènca al nostre compte de "la Caixa" ES42 2100 3549 1725 0000 1388 o be mitjançant el sistema de pagament per caixer automàtic de "la Caixa"sota el codi 0239442 Ingrés caixer la Caixa, en el moment de fer l'operació haurà de fer constar : el DNI el nom complert el concepte ABONAMENT QUOTA NOU SOCI Per altra banda convé ens enviï el comprovant de l'ingrés al nostre Fax 93 265 04 19 ó si ho prefereix per correu electrònic ucc@uccat.com. De no tenir fax ni correu electrònic, ens ho pot dir al Tel. 93 245 05 00.
preus / 2020 preus / sol·licitud
© Copyrigth Unió Caravanista de Catalunya 2020
(aqui hi va el títol de la pàgina) HOME - UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA